Sommaren
Kursnamn Palvelujen markkinoinnin johtaminen
Kursdatum 01.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Mari Karjalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 23.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Palvelujen markkinoinnin johtaminen

01.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö:

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen.

Förkunskapskrav

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty. Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ratkaiset organisaation käytännön ongelmia palvelujen markkinoinnin teorioihin nojautuen.Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Arvioit ratkaisujen hyödynnettävyytttä. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekä videotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Info

Materiaali: Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill. Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.