Non-stop
Kursnamn Palvelujen markkinointi
Kursdatum 04.09.2023 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Sari-Maarit Peltola
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.08.2023 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Palvelujen markkinointi

04.09.2023 - 31.07.2024

Beskrivning

Opit palvelujen markkinoinnin periaatteet ja menestyvän palveluliiketoiminnan toimintoja. Saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen palveluliiketoiminnasta. Opit palvelumuotoilun vaikutuksen ja merkityksen markkinoinnissa.

Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet Markkinointiviestintä ja mainonta Henkilökohtainen myyntityö yritysten välisessä kaupassa Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä Moodlessa.

Info

Materiaali:

Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. Kirja on lainattavissa e-kirjana Janetin kautta (kirjautuminen Haka-tunnisteen kautta, Jamk login data) osoitteessa https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit) Moodlessa.