Non-stop
Kursnamn Palvelujen markkinointi, 5 op
Kursdatum 17.10.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Kultur HUB, Turism och kosthåll HUB, Business HUB
Lärare Sari-Maarit Peltola
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Palvelujen markkinointi, 5 op

17.10.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Sisältö:

Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot

Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet

Markkinointiviestintä ja mainonta

Henkilökohtainen myyntityö yritysten välisessä kaupassa

Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi

Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa

Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä.

Info

Kirjallisuus: Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. The e-book version can be read via Janet, there is a link for it, you need to log in with Haka (Jamk login data). https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muuta kirjallisuutta ja oppimateriaalia:

Grönroos, C. & Tillman, M. (2020). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (5. painos.). Talentum.

Hilliaho, L. & Puolitaival, J. (2015). Ilmiön kaava. Talentum.

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit).