Våren
Kursnamn Palveluliiketoimintaosaaminen
Kursdatum 06.03.2022 - 14.04.2022
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB, Naturvetenskaplig HUB, Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Sari Saarikoski
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 06.12.2022
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Palveluliiketoimintaosaaminen

06.03.2022 - 14.04.2022

Beskrivning

Opintojakson suoritettuasi osaat

·       Suunnitella palveluliiketoimintaa tulevaisuuden tarpeisiin peilaten.

·       Kehittää palveluliiketoimintaa tulevaisuuden tarpeisiin peilaten.

·       Hyödyntää megatrendejä palveluliiketoiminnan kehittämisessä.

·       Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan kehittäminen

·

  • Analysoidaan palvelujen kehittämisen osaamista
  • Sovelletaan palveluliiketoiminnan kehittämisen teoriaa
  • Perehdytään digitaalisten palvelujen kehittämiseen
  • Asiakassuhteiden – ja kokemuksen johtaminen

Förkunskapskrav

Kohde; liiketalouden opiskelijat ja muut palveluliiketoiminnasta kiinnostuneet, yrittäjät sekä yritystoimintaa suunnittelevat

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

verkko-opetus