Hösten | Fullbokad
Kursnamn Palvelumuotoilu
Kursdatum 10.10.2022 - 11.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Outi Santaniemi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 25.09.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Palvelumuotoilu

10.10.2022 - 11.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä
 • Tuntee palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa
 • Osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla
 • Osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
 • Ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä
 • Osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa sekä koko ryhmänä että tiimeinä

Sisältö

 • Palvelumuotoilun periaatteet ja terminologia
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi
 • Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja
 • Tiedon visualisointi
 • Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen
 • Osallistuminen palvelumuotoilun prosessiin asiakkaana

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä teorian että käytännön kautta. Opintojakson aikana toteutetaan palvelumuotoiluprosessi.

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että tiimityöskentelynä. Opiskelu etenee kolmen viikon sykleissä, ja edellyttää etenemistä opintojen aikataulutuksen mukaan. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.