Våren | Fullbokad
Kursnamn Palvelumuotoilu
Kursdatum 13.03.2023 - 14.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Outi Santaniemi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.12.2022 - 26.02.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Palvelumuotoilu

13.03.2023 - 14.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä
  • Tuntee palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa
  • Osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla
  • Osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
  • Ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä
  • Osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa sekä koko ryhmänä että tiimeinä

Sisältö

  • Palvelumuotoilun käsitteet
  • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi
  • Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja
  • Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista palvelumuotoiluprosessiin ja hyväksyttyä tehtävien tekemistä annetuissa määräajoissa.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä teorian että käytännön kautta. Opintojakson aikana toteutetaan palvelumuotoiluprosessi.

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että tiimityöskentelynä. Opiskelu edellyttää etenemistä opintojen aikataulutuksen mukaan. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.