Hösten
Kursnamn Palvelumuotoilu ja ergonomia digitaalisissa palveluissa
Kursdatum 18.09.2023 - 10.11.2023
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Irma Gerstenmaier
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 03.08.2023 - 10.09.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Palvelumuotoilu ja ergonomia digitaalisissa palveluissa

18.09.2023 - 10.11.2023

Beskrivning

Tavoite:

Opiskelija

 • Ymmärtää palvelumuotoilun ja ergonomian tietoperustan tuomat hyödyt moniulotteisten sekä verkostomaisten digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Tutustuu palvelumuotoiluprosessiin ja yleisimpiin käytettyihin menetelmiin. Tutustuu käyttöliittymä suunnittelussa tarvittavaan ergonomian tietoperustaan.
 • Osaa huomioida digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden.
 • Osaa arvioida digitaalisten palveluiden käytettävyyttä sekä tutustuu yleisimpiin käytettyihin arviointimenetelmiin.
 • Osaa hyödyntää ergonomian tietoperustaa tilasuunnittelussa eli rakennetun ympäristön esteettömyyden näkökulmasta.

Sisältö:

 • Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut.
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu.
 • Palvelumuotoiluprosessi ja yleisimmin käytetyt menetelmät.
 • Ergonomian tietoperusta käyttöliittymä suunnittelussa.
 • Käyttäjäkokemus, käytettävyys ja saavutettavuus.
 • Digitaalisten palveluiden käytettävyyden arvioinnissa yleisimmin käytetyt menetelmät.
 • Rakennetun ympäristön esteettömyys

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Digitaaliset palvelut: Keskustelutehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 2 Palvelumuotoilu: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (hyväksytty / hylätty)

Osio 3 Ergonomia ja esteettömyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (hyväksytty / hylätty)

Osio 4 Käytettävyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (hyväksytty / hylätty)

Osio 5 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Arbetsformer och schemaläggning

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 18.9.-10.11.2023.

Osio 1 Palvelumuotoilu: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 18.9. – 4.10.2023

Osio 2 Ergonomia ja esteettömyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 5.10. – 23.10.2023

Osio 3 Käytettävyys ja saavutettavuus: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 24.10. – 9.11.2023

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 9.11. – 10.11.2023

 

Info

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 18.9.-10.11.20231§. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 8 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikoilla.