Non-stop
Kursnamn Palvelumuotoiluajattelu
Kursdatum 15.09.2022 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Sirviö Timo
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 15.07.2023
ÖPPNA YH anmälning

Palvelumuotoiluajattelu

15.09.2022 - 31.07.2023

Beskrivning

Palvelumuotoilun ja ihmiskeskeisen suunnittelun taustat, keskeiset käsitteet, prosessit ja menetelmät. Muotoilun osallistavat ja kokemukselliset menetelmät. Palvelun prototypoinnin menetelmät ja niiden käyttö. Muotoiltujen konseptien arviointi. Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun teoreettisen perustan, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheineen asiakasymmärryksen luomisesta, ideoiden generointiin ja edelleen konseptointiin, prototypointiin ja arviointiin. Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelussa ja prosessissa kuhunkin vaiheeseen sisältyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapoja omalle alalleen.

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Non-stop-verkko-opintojakso joka koostuu johdanto-osasta sekä pienestä harjoitusprojektista.

Opiskelija perehtyy teoria-aineistoon, tekee verkkotehtävät ja työstää pienen palvelumuotoilun harjoitusprojektin annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakso koostuu neljästä osasta: johdanto palvelumuotoiluun, ymmmärrysvaihe, konseptointivaihe ja prototypointivaihe.

Opintojaksoon sisältyvä harjoitusprojekti tehdään joko omasta työympäristöstä lähtevästä aiheesta tai omavalintaisesta muusta kehittämishaasteesta.

Arvioinnin kohteena ovat harjoitusprojektin toteutus (loppuraportti), lopputulos eli syntynyt uusi palvelukonsepti ja itsearviointi.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin yksin ja ihan mieluusti myös parityönä.

Linkki moodleen: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=15327 Moodlen avain: parempipalvelu2223

Mer information

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille!