Non-stop
Kursnamn Palveluohjaus
Kursdatum 15.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tua Niemelä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 13.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palveluohjaus

15.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista. Sisältö – palveluohjaus työmenetelmänä – palveluohjaus prosessina – palveluohjaajan rooli – moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa – erilaiset palveluohjausmallit ja tasot – kirjaaminen palveluohjauksessa

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely opiskelijan oman aikataulun mukaan. Oppimistehtävissä haastattelutehtävä, jonka opiskelija sopii itse.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

 

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.