Non-stop
Kursnamn Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla
Kursdatum 16.05.2022 - 31.12.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Matti Heikkinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 14.03.2022 - 01.11.2023
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palveluohjaus ja asiakastyön orientaatiot sosiaalialalla

16.05.2022 - 31.12.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosiaalialan asiakastyön ja palveluohjauksen erilaisia työorientaatioita ja niiden teoreettisia perusteita
  • osaa arvioida eri asiakasryhmien palvelutarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin ja tuntee palveluohjauksen periaatteet
  • tuntee psykososiaalisen työn ryhmädynamiikan perusteita, yhteisöllisiä, osallistavia ja valtaistavia menetelmiä eri elämäntilanteissa olevien kohderyhmien tukemiseksi
  • tietää vertaisryhmätoiminnan sekä järjestöjen mahdollisuudet ihmisten arjen tukemisessa

Sisältö:

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialan työmenetelmiä asiakkaiden ohjaamisessa, palveluohjaus sosiaalialalla, asiakasprosessia, moniammatillinen ohjaus ja verkostotyö sekä järjestöt sosiaalisen voimaannuttamisen ja osallisuuden tukena.

Förkunskapskrav

Opiskelijan on suositeltavaa opiskella ensin ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä (5 op) -opintojakso.

Bedömningskriterier

0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot, nonstop

Opintojaksoon sisältyy luentoja ja niihin liittyviä harjoituksia n. 10 tuntia sekä erikseen tehtäviä itsenäisiä harjoituksia 4 – 6 tuntia oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.