Våren
Kursnamn Palvelusetelitoiminnan perusteet
Kursdatum 09.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Maria Laukkanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palvelusetelitoiminnan perusteet

09.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Osaat palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja soveltaa palvelusetelilainsäädäntöä
  • Hallitset palvelusetelitoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
  • Osaat jäsentää ja arvioida palvelusetelin käyttöä
  • Osaat arvioida asiakkaan asemaa sekä neuvonnan ja ohjauksen merkitystä palveluseteliä käytettäessä
  • Osaat kuvata ja eritellä palvelusetelin käyttöönoton vaiheet

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan palvelusetelitoiminnan perusteisiin ja käyttöön yhtenä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana.

  • Miksi palveluseteliä käytetään
  • Mitä erilaisia palveluseteleitä on olemassa
  • Mitä palvelusetelilainsäädäntö sisältää
  • Miten palveluseteli soveltuu eri asiakasryhmille ja tilanteisiin
  • Mitä palvelusetelitoiminnasta on tiedettävä niin asiakkaana, myöntäjänä kuin yksityisenä palveluntuottajana

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tehtävien tekemistä.

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä, jolloin opiskelijan työmäärä on 54 tuntia.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.