Non-stop
Kursnamn Palvelutarpeen arviointi
Kursdatum 15.08.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tua Niemelä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 13.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Palvelutarpeen arviointi

15.08.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palvelutarpeen arvioinnin tavoitteet ja periaatteet. Hän tietää hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työn merkityksen palvelutarpeen arvioinnissa. Opiskelija osaa kirjata asiakaslähtöisesti ja määrämuotoisesti yhtenäisellä tavalla. Suomeksi – palvelutarpeen arvioinnin keskeinen lainsäädäntö ja tavoitteet – hoito- ja palvelusuunnitelma – toimintakyvyn arviointimenetelmät – osallisuuden tukeminen – moniammatillisuuden merkitys – sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Bedömningskriterier

Numeerinen arviointi 1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen työskentely.

Info

Osana opintojaksoa suoritetaan THL:n verkkokoulun RAI-arvionnin osa-alueita.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.