Våren | Fullbokad
Kursnamn Panimoteknologia
Kursdatum 09.01.2023 - 10.02.2023
Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB, Teknologi HUB
Lärare Susanna Peltonen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 14.12.2022
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Panimoteknologia

09.01.2023 - 10.02.2023

Beskrivning

Panimoteknologian opintokokonaisuudessa perehdytään keskeisiin panimotuotteiden valmistusmenetelmiin sekä niiden raaka-aineisiin. Lisäksi tutustutaan raaka-aineiden merkitykseen tuotteen laadussa unohtamatta tuotannon laadun merkitystä kokonaisuuteen.

Opinnot koostuvat neljästä erillisestä kokonaisuudesta. Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Toteutuksen itsenäiseen etenemiseen suositellaan laadittavaksi aluksi oma etenemissuunnitelma. Erilliset osiot rytmittävät opiskelijan etenemistä ja auttavat opiskelijan oman ajankäytön suunnittelussa.

Opintojaksossa perehdytään seuraavanlaisiin teemoihin:

  • Panimotuotteiden valmistusmenetelmät sekä niiden raaka-aineet
  • Raaka-aineiden merkitykseen tuotteen laadussa
  • Tuotannon laatu

Förkunskapskrav

Opintojakson esitietona on Viljan prosessoinnin perusteet 5 op opintojakso, jolle pitää olla osallistuttu ennen tämän opintojakson alkua. Opintojaksosta voi vielä puuttua kuitenkin lopullinen arviointi.

Bedömningskriterier

1-5

Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Nämä arvioidaan numeerisesti (0-5) asteikolla. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy osioiden keskiarvosta.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintokokonaisuus toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot ovat edettävissä omaan tahtiin itsenäisesti toteutuksen aikana. Oppimisympäristönä toimii moodle.

Mer information

Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi

Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Anmälningsinformation

  • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
  • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
  • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
  • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
  • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse tavallisesti vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
  • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
  • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.