Hösten
Kursnamn Pankki- ja vakuutustoiminta, 5 op
Kursdatum 05.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Susanna Luhtinen
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Pankki- ja vakuutustoiminta, 5 op

05.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Opintojakson tarkoitus Opintojakson suoritettuasi tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet.

Opintojakson sisältö: Opintojaksolla käsitellään toimialaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, pankkipalvelujen myyntityö, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus sekä omaisuudenhoito- ja sijoituspalvelut. Vakuuttaminen liiketoimintana, vakuutussopimusten merkitys, hyvä vakuutustapa ja vakuuttamisen eettiset periaatteet, vakuuttamiseen liittyvä lainsäädäntö, vakuutuslaitostyypit, vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu sekä vakuutustuotteet ja sopimukset.

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Ohjaus tapahtuu Moodlessa.

Mer information

Materiaali: Moodlessa oleva materiaali. Suositeltava oheiskirjallisuus: Kontkanen, E., 2015. Pankkitoiminnan käsikirja. Vantaa: Finva. Rantala, J. & Kivisaari E., 2020. Vakuutusoppi. Turenki: Finva.