Hösten
Kursnamn Pankki- ja vakuutustoiminta
Kursdatum 02.09.2024 - 30.11.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Susanna Luhtinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 18.08.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Pankki- ja vakuutustoiminta

02.09.2024 - 30.11.2024

Beskrivning

Opintojakson tarkoitus: Opintojakson suoritettuasi tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet.

Opintojakson osaamiset: Liiketoimintaosaaminen Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite: Tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet. Otat vastuun omasta työstäsi ja noudatat annettuja aikatauluja.

Opintojaksolla käsitellään toimialaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, pankkipalvelujen myyntityö, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus sekä omaisuudenhoito- ja sijoituspalvelut. Vakuuttaminen liiketoimintana, vakuutussopimusten merkitys, hyvä vakuutustapa ja vakuuttamisen eettiset periaatteet, vakuuttamiseen liittyvä lainsäädäntö, vakuutuslaitostyypit, vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu sekä vakuutustuotteet ja sopimukset.

Bedömningskriterier

0-5. Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan. Uusinnan voi tehdä aikaisintaan vuorokauden kuluttua edellisetä tentistä. Myös uusinnat tulee tehdä viimeistään 30.11.2024. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran 30.11.2024 mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning

Ajalla 2.9-30.11.2024 toteutettava verkkokurssi. Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Ohjaus tapahtuu Moodlessa.

Info

Materiaali: Moodlessa oleva materiaali. Suositeltava oheiskirjallisuus: Kontkanen, E., 2015. Pankkitoiminnan käsikirja. Vantaa: Finva. Rantala, J. & Kivisaari E., 2020. Vakuutusoppi. Turenki: Finva.

Anmälningsinformation

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.