Våren
Kursnamn Patient-och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras
Kursdatum 15.04.2024 - 26.05.2024
Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Novia
Kursens språk Svenska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Terese Österberg
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 02.12.2023 - 31.03.2024
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Patient-och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras

15.04.2024 - 26.05.2024

Beskrivning

Patientsäkerhet idag och imorgon. Välfärdsteknologi som ett verktyg som stöder patient- och klientsäkerheten. Trygghet för patienten och klienten i den digitala världen.

Målgrupp: Social- och hälsovårdsstuderande samt personal inom social- och hälsovård

Förkunskapskrav

Förkunskaper: förkunskapskrav för kursen är genomförd webbutbildning ”Patientsäkerhet genom kunskap och färdighet”. Närmare information om den här: portal.potilasturvaportti.fi

 

Bedömningskriterier

Bedömning: Kursen består av tre delar och varje kursdel innehåller en examination. Första delen examineras genom ett självrättande test och de andra två delarna genom individuella inlämningsuppgifter.

Arbetsformer och schemaläggning

Undervisningsmetod:  Kursen är helt virtuell och allt undervisningsmaterial finns i Moodle.

Tid: En introduktion hålls via Teams fredag 19.4 kl. 9-9.45. Introduktionen bandas och sätts också in i Moodlekursen. Kursen innehåller inbandade föreläsningar, videoklipp, länkar till facklitteratur och olika hemsidor m.m.

Info

Dator/läsplatta med tillgång till internet.