Våren
Kursnamn Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet
Kursdatum 09.01.2023 - 31.05.2023
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Petri Hannula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Pelimoottorit: Unreal Enginen perusteet

09.01.2023 - 31.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimaailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

 

Sisältö:

  • Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
  • Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
  • Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
  • HUD/UI-ohjelmointi
  • Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
  • AI ja reitinhakualgoritmit
  • Yksinkertaiset NPC-hahmot
  • Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Bedömningskriterier

Arviointiperuste

0-2

Opiskelija tuntee pelimoottoreiden käyttömahdollisuudet. Opiskelija osaa pelimoottoria hyödyntäen tehdä yksinkertaisen pelimekaniikan.

Opiskelija osaa hyödyntää joitakin pelimoottorin ominaisuuksia. Opiskelija pystyy käyttämään kenttäsuunnitelutyökaluja ja rakentamaan peliympäristön. Opiskelija osaa tuoda pelitoteutukseen assetteja ja tehdä niille toiminnallisuuksia.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa  digitaalisista materiaaleista.

3-4

Opiskelija osaa pelimoottoria hyödyntäen tehdä erilaisia pelimekaniikkoja.

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia. Opiskelija osaa rakentaa peliympäristön ja rakentaa sinne toiminnallisuuksia. Opiskelija osaa tuoda pelitoteutukseen assetteja ja tehdä niille toiminnallisuuksia.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti haastavia toimeksiantoja sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa  digitaalisista materiaaleista.

5

Opiskelija osaa hyödyntää kattavasti pelimoottorin ominaisuuksia rakentaakseen toimivia pelimekaniikkoja monipuoliseen peliympäristöön.

Arbetsformer och schemaläggning

Aika ja paikka

Online-toteutus (Teams, Moodle, Youtube)

 

Opetusmenetelmät ja ohjaus

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan. Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa. Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia. Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

 

Info

Suositellaan kohtuullisen tehokasta konetta käytettäväksi harjoitustöiden tekemiseen.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi