Non-stop
Kursnamn Peliohjelmointi
Kursdatum 06.02.2023 - 30.11.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.08.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Peliohjelmointi

06.02.2023 - 30.11.2023

Beskrivning

Tavoitteet:  Opintojakson tavoitteena on tutustua peliohjelmointiin ja Unity-pelimoottoriin hieman laajemmin ja toteuttaa Unity -pelimoottorin avulla ensisijaisesti 3D-pelejä ja erilaisten 3D-kohteiden pelillistämisiä. Sisältö:  • Tarvittaessa Unity-pelimoottorin ja C#-ohjelmointikielen kertausta • 3D-peliohjelmointi Unity-pelimoottorilla • Hieman pelillistämisestä

Förkunskapskrav

Peliohjelmoinnin perusteet jollain pelimoottorilla (esim. Unity).

Bedömningskriterier

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• Opintojakson suoritus perustuu hyväksytysti tehtyihin ohjelmointitehtäviin, joita opiskelija voi tehdä ja palauttaa täysin omaan tahtiinsa. Ohjelmointitehtäviä on kolme kappaletta. • Opintojako on suoritettu, kun kaikki tehtävät on hyväksytysti palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle. • Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä. • Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Info

Koulutus alkaa 6.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.8.2023.