Hösten
Kursnamn Perehdytys juoksuanalyysiin
Kursdatum 06.09.2024 - 06.12.2024
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tom Thiel
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.05.2024 - 01.09.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Perehdytys juoksuanalyysiin

06.09.2024 - 06.12.2024

Beskrivning

Tämä opintojakso on suunnattu sinulle, joka haluat syventää osaamistasi laadukkaiden juoksuanalyysien toteuttamisessa. Kurssin aikana perehdyt juoksuaskelluksen biomekaniikkaan, opit systemaattisesti havainnoimaan juoksua ja tunnistamaan juoksuvammojen riskitekijöitä. Saat valmiudet ohjata juoksuanalyysitilanteita, tunnistaa tyypillisiä ja epätyypillisiä juoksun piirteitä sekä antaa niistä asiantuntevaa palautetta. Verkkomateriaali keskittyy analyysimenetelmiin, opettaen sinulle, mitä juoksussa tulee havainnoida, mitkä seikat ovat kliinisesti merkittäviä, miten askellusta voidaan muuttaa ja millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla voi olla. Lisäksi kurssi tarjoaa uusinta tutkimustietoa jalkine- ja alustavalintojen vaikutuksesta juoksuun ja vammariskeihin, tarjoten sinulle kattavan ymmärryksen juoksun biomekaniikasta.

Osaamistavoitteet

 • Ymmärtää askelmekaniikkaa
 • Osaa havainnoida juoksusykliä
 • Osaa havainnoida merkittävimpiä löydöksiä
 • Tunnistaa vammautumiseen liittyvät riskitekijöitä
 • Tunnistaa alustan ja jalkineiden vaikutustekijöitä

 

Sisältö

 • Opintojakso sisältää eri tietolähteisiin pohjautuvia tekstejä, tieteellisiä artikkeleita, videoita ja oppimistehtäviä
 • Opiskelija soveltaa osaamistaan biomekaanisten tekijöiden arviointiin
 • Opiskelija ymmärtää juoksuaskelluksessa esiintyviä tyypillisiä ja epätyypillisiä piirteitä
 • Opiskelija oppii systemaattisen tavan arvioida juoksumekaniikkaa videopohjaisessa analyysissa
 • Opiskelija tulkitsee juoksuaskellukseen liittyvien tekstien luotettavuutta
 • Opiskelija oppii antamaan palautetta asiakkaalle

 

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty.

Hyväksytyn arvioinnin perustana on opintojakson moduulien välitenttien suorittaminen hyväksytysti.