Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Perhe- ja perintöoikeus
Kursdatum 15.05.2023 - 15.08.2023
Yrkeshögskolan Vaasan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Iina Högström
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 02.05.2023
Anmälningsinformation

Perhe- ja perintöoikeus

15.05.2023 - 15.08.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet:

 • Avioliiton ja muiden parisuhdemuotojen oikeusvaikutukset 
 • Perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn 
 • Testamenttiin ja muihin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän oikeudellisen sääntelyn 
 • Perustiedot lapsioikeudesta 
 • Tunnistaa oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat 

Sisältö:

 • Parisuhdeoikeus (sis. avioliitto-oikeus) 
 • Lapsi- ja edunvalvontaoikeus 
 • Perintö- ja testamenttioikeus 

Hyödyt:

 • Kurssin käytyä opiskelija ymmärtää perhe- ja perintöoikeuteen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy soveltamaan sitä käytännössä 
 • Opiskelija oppii perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja periaatteet 
 • Opiskelija oppii avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset parisuhteen aikana ja sen purkauduttua 
 • Opiskelija tuntee perimysjärjestyksen sekä muun perintöoikeuteen liittyvän sääntelyn pääpiirteet  
 • Opiskelija tuntee lapsioikeuden keskeisen sääntelyn  
 • Perhe- ja perintöoikeus tulee jokaisella vastaan elämässä, on hyvä tietää sen perusteet 

Förkunskapskrav

Ei edellytä aiempia opintoja.

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

 • Verkko-opetus 
 • Moodle -alustalla annetut tehtävät 
 • Nauhoitetut luennot, katsottavissa milloin vain

Itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi Moodle-alustalla.

 

Opiskelumateriaali:

 • Opettajan Moodle -alustalla antama materiaali 
 • Voimassa olevat lait 
 • Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus 
 • Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet 

Mer information

Opettajan kesäloman aikana arviointeja ei anneta.

Anmälningsinformation

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen suljetaan mahdollisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos kurssipaikat tulevat täyteen. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.

 

UPDATE: Opintojakso on täynnä. Ilmoittautuminen avataan mahdollisesti uudelleen huhtikuun puolessa välissä, jos opintojaksolle saadaan lisää kiintiöpaikkoja.