Sommaren
Kursnamn Perhe, perintö ja asuminen – yksityishenkilön juridiikkaa
Kursdatum 01.06.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Honkanen Jukka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 21.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Perhe, perintö ja asuminen – yksityishenkilön juridiikkaa

01.06.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuteen sekä asumiseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja osaa soveltaa sitä käytännön ratkaisutilanteissa. Opiskelija tuntee myös aihealueisiin liittyvät tärkeimmät asiakirjat ja niiden pääasiallisen sisällön. Keskeinen sisältö

Perheoikeus

 • avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde
 • lapsen vanhemmuus
 • etu- ja sukunimi
 • lasten huolto ja elatus

Perintöoikeus

 • perimysjärjestys
 • perunkirjoitus
 • testamentti
 • ennakkoperintö
 • lakiosa
 • perinnönjakosopimukset
 • perintö- ja lahjaverotus

Asumisen juridiikka

 • asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja koskevat sopimukset
 • asunnonvälitystoiminnan oikeudellinen sääntely
 • asuinhuoneiston vuokraaminen
 • asunto-osakkeen kauppa
 • kiinteistön kauppa

Förkunskapskrav

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Anmälningsinformation

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.