Sommaren
Kursnamn Perioperatiivisen hoitotyön perusteet
Kursdatum 29.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Linda Hublin
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 08.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Perioperatiivisen hoitotyön perusteet

29.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa selittää perioperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset
 • osaa ohjata potilasta perioperatiivisen hoidon prosessin eri vaiheissa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa perioperatiivisen potilaan hoitoa eri hoitoympäristöissä
 • osaa infektioiden torjunnan ja aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitoympäristössä
 • osaa arvioida hoitotyön osaamista ja nostaa esille kehittämiskohteita
 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa toimintaa perioperatiivisten potilaiden hoitotyössä

Sisällöt

 • pre-, intra- ja postoperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet, sairaanhoitajan erityisosaamisvaatimukset
 • potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
 • tietojärjestelmät ja kirjaaminen sekä raportointi
 • infektioiden torjunta ja aseptiikka
 • moniammatillinen yhteistyö
 • näyttöön perustuva hoitotyö perioperatiivisessa hoitotyössä

Förkunskapskrav

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opintojakso on sairaanhoitajatutkinnon vaihtoehtoisiin syventäviin opintoihin kuuluva opintojakso, joka edellyttää Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito -opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso alkaa infoluennoilla, jonka jälkeen työskentely jatkuu itsenäisesti verkossa.

Lukujärjestyksen löydät  Diakin lukkarikoneesta.

Info

Tietokone, webbikamera, mikrofoni.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.