Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen
Kursdatum 15.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Outi Rantatulkkila, Outi Kokko-Muhonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 23.04.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen

15.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • kuvata, havainnoida ja soveltaa tietoa pienen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
  • edistää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä, vahvistaa osallisuuden kokemusta
  • nähdä lapsen vahvuuksien kautta ja tunnistaa oman toiminnan vaikutukset lapsen tunnesäätelyssä

Sisältö:

  • pienen lapsen kehityksen ja toiminnanohjauksen sekä tunteiden itsesäätelytaitojen havainnointi ja dokumentointi
  • varhainen vuorovaikutus itsesäätelykehityksen taustalla
  • lähikehityksen vyöhyke
  • lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen, sekä itsesäätelyn tukemisen menetelmät
  • osallisuutta ja minäpystyvyyttä tukevat keinot arjessa, monialainen yhteistyö
  • ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen kasvatukseen sekä vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu 15.5.-31.7.2023. Opintojaksolla edetään opiskelijan omaa omaa aikataulua noudattaen, tentin ja oppimistehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu ja palautettu 31.7.2023 mennessä. Sisältää moodle-tentin sekä yksilötehtäviä, jotka tehdään luentotallenteiden, moodle-materiaalien ja muun ilmoitetun materiaalin pohjalta.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen on päättynyt, paikat ovat täynnä. Jälki-ilmoittautumisia ei enää oteta vastaan!

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille toukokuun alussa. Kaikki mahtuvat mukaan kurssille.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.