Hösten
Kursnamn Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen
Kursdatum 12.09.2022 - 12.12.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Outi Rantatulkkila; Outi Kokko-Muhonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 05.09.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen

12.09.2022 - 12.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • kuvata, havainnoida ja soveltaa tietoa pienen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
  • edistää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä, vahvistaa osallisuuden kokemusta
  • nähdä lapsen vahvuuksien kautta ja tunnistaa oman toiminnan vaikutukset lapsen tunnesäätelyssä

Sisältö:

  • pienen lapsen kehityksen ja toiminnanohjauksen sekä tunteiden itsesäätelytaitojen havainnointi ja dokumentointi
  • varhainen vuorovaikutus itsesäätelykehityksen taustalla
  • lähikehityksen vyöhyke
  • lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen, sekä itsesäätelyn tukemisen menetelmät
  • osallisuutta ja minäpystyvyyttä tukevat keinot arjessa, monialainen yhteistyö
  • ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen kasvatukseen sekä vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Yksilötehtäviä, jotka tehdään luentotallenteiden ja muun materiaalin pohjalta. Opintojakso suoritetaan oman aikataulun mukaan edeten, syys-joulukuun aikana.  Toteutukseen liittyy yksi vapaaehtoinen ohajustapaaminen verkossa, jolloin opintrojakson molemmat opettajat paikalla.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan kurssille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.