Non-stop
Kursnamn Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä
Kursdatum 13.09.2021 - 31.08.2022
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jukka Kurttila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 01.07.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä

13.09.2021 - 31.08.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.

1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa. 2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin. 3. Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön. 4. Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.

Sisältö:

1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut? 2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on? 3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä? 4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyn arviointikriteerit (numerointi vastaa osaamistavoitteita): 1. Opiskelija hallitsee pilvipalveluiden keskeiset käsitteet. 2. Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluiden sovelluksia sekä antaa konkreettisia esimerkkejä niiden käytöstä. 3. Opiskelija pystyy esittämään, mihin palvelujen sovelluksia käytetään tieto- ja tiimityössä. 4. Opiskelija valitsee kehittämishaasteen, jonka ratkaisee hyödyntämällä pilvipalvelun sovelluksia. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat ja ratkaisut.

AMK- ja YAMK-opiskelijoiden tehtävät eriytyvät opintojakson viimeisessä osiossa. Kehittämishaaste on valittavissa AMK- tai YAMK-tasoisena ja arviointikriteerit määräytyvät tämän valinnan perusteella.

Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Kyseessä on non-stop verkko-opintojakso 13.9.2021-31.8.2022 välisenä aikana. Non-stop tarkoittaa, että voit aloittaa opintojakson milloin tahansa, voit tehdä opinnot milloin tahansa ja opiskelu perustuu itsenäisiin tehtäviin. Voit suunnitella itselle sopivan aikataulun ja edetä omaan tahtiin. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat ohjeet moodle-alustalle kirjautumiseen sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.