Non-stop
Kursnamn Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä
Kursdatum 12.09.2022 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Jukka Kurttila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 16.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Pilvipalvelut modernissa tieto- ja tiimityössä

12.09.2022 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija perehtyy organisaatioissa yleisesti käytössä olevien pilvipalveluiden uusimpiin teknologioihin sekä tutustuu erilaisiin työskentelymalleihin pilvipalveluissa. Opiskelija osaa hyödyntää sekä soveltaa uusimpia pilviteknologioiden palveluita työskentelyssään.

1. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden peruskäsitteisiin ja saa käsityksen modernista tieto- ja tiimityöstä organisaatioissa. 2. Opiskelija perehtyy pilvipalveluiden digitaalisiin työkaluihin sekä työtapoihin. 3. Opiskelija saa käsityksen, miten voi hyödyntää pilvipalveluja ja -sovelluksia jokapäiväisessä työssään sekä valita oikeanlaisia työtiloja ja sovelluksia työryhmien ja tiimien käyttöön. 4. Opiskelija toteuttaa osaamistavoitteiden mukaan rajatun toteutuksen pilvipalvelussa.

Sisältö:

1. Millaisia ovat yleisimmin organisaatioiden käytössä olevat pilvipalvelut? 2. Millaisia teknologioita ja sovelluksia palveluissa on? 3. Miten pilvipalveluita käytetään tiimityössä ja työyhteisöjen työvälineenä? 4. Mitä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä seikkoja tulee ottaa huomioon pilvipalveluita käytettäessä?

Förkunskapskrav

Ei esitietovaatimuksia.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyn arviointikriteerit (numerointi vastaa osaamistavoitteita): 1. Opiskelija hallitsee pilvipalveluiden keskeiset käsitteet. 2. Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluiden sovelluksia sekä antaa konkreettisia esimerkkejä niiden käytöstä. 3. Opiskelija pystyy esittämään, mihin palvelujen sovelluksia käytetään tieto- ja tiimityössä. 4. Opiskelija valitsee kehittämishaasteen, jonka ratkaisee hyödyntämällä pilvipalvelun sovelluksia. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat ja ratkaisut.

Opintojakson voi suorittaa AMK- tai YAMK-tasoisena. AMK- ja YAMK-opiskelijoiden tehtävät eriytyvät opintojakson viimeisessä osiossa. Kehittämishaaste on valittavissa AMK- tai YAMK-tasoisena ja arviointikriteerit määräytyvät tämän valinnan perusteella.

Arvioinnin perustana on oppimistehtävien tekeminen ohjeiden mukaan. Tarkemmat ohjeet Moodlessa.

Arbetsformer och schemaläggning

Kyseessä on non-stop verkko-opintojakso, joka toteutuu 12.9.2022-31.8.2023 välisenä aikana. Non-stop tarkoittaa, että voit aloittaa opintojakson milloin tahansa, voit tehdä opinnot milloin tahansa ja opiskelu perustuu itsenäisiin tehtäviin. Voit suunnitella itselle sopivan aikataulun ja edetä omaan tahtiin. Opiskelu etenee Moodlessa, mutta työskentely tapahtuu pilvipalveluita hyödyntämällä. Tarkemmat tiedot Moodlessa.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan myös roskapostin).

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)