Våren
Kursnamn PLM (Tuotteen elinkaaren hallinta)
Kursdatum 01.02.2023 - 14.05.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Aki Martikainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

PLM (Tuotteen elinkaaren hallinta)

01.02.2023 - 14.05.2023

Beskrivning

Tuotetiedon, tuoterakenteen ja tuotteen elinkaaren hallinta ja näiden merkitys koneteknisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Tuotetiedon, tuoterakenteen ja tuotteen elinkaaren hallinnan vaatimuksien soveltaminen koneensuunnittelussa. Tuotetiedonhallinnan merkitys, mahdollisuudet ja vaatimukset osana sekä koneensuunnittelua että tuotehallintaa. Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen digitaalisen tiedonsiirron ja -hallinnan merkitys globaalissa liiketoiminnassa.

Keskeinen sisältö:

PDM ja PLM, PDM/PLM-järjestelmän hankinta, valinta ja käyttöönotto, PLM strategiana tuotekehityksessä, vaatimustenhallinta, julkaisut ja muutostenhallinta, tuoterakenteet, variantit, projektinhallinta, konfiguraatiot, simuloinnit.

Arbetsformer och schemaläggning

Omaan tahtiin suoritettavat verkkotehtävät

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.