Våren
Kursnamn Professional English for Nursing and Health Care
Kursdatum 16.01.2023 - 28.02.2023
Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Engelska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Minna Metsäportti
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 09.01.2023
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Professional English for Nursing and Health Care

16.01.2023 - 28.02.2023

Beskrivning

Professional English for Nursing -kurssilla keskitytään keskeisiin viestintätilanteisiin sairaanhoitajan (tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen) ja potilaan välillä. Kurssilla opiskellaan runsaasti jokapäiväiseen hoitotyöhön liittyvää terminologiaa. Opiskelijoilla on myös tarvittaessa mahdollisuus keskittyä oman erikoisalansa sisältöihin (esim. kätilöt, ensihoitajat, terveydenhoitajat).

Professional English for Nursing -course focuses on communication between a nurse (or other health care provider) and a patient.  

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi toteutuu tuniMoodle -oppimisympäristössä itsenäisenä sekä yhteistoiminnallisena opiskeluna (Moodlen aktiviteetit: keskustelualueet, H5P; Flinga, GoogleDocs, Padlet ym.)

Anmälningsinformation

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.