Hösten
Kursnamn Programming Essentials in Python
Kursdatum 01.09.2022 - 21.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturvetenskaplig HUB
Lärare Petri Laitinen, Joni Ranta, Radu.Mariescu-Istodor
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Programming Essentials in Python

01.09.2022 - 21.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Osaat ratkaista algoritmisia ongelmia Python-ohjelmointikielellä
  • Ymmärrät olio-ohjelmoinnin periaatteet Python-ohjelmointikielellä

Sisältö

  • Ohjelmoinnin käsitteet ja tekniikat
  • Olio-lähestymistapa ohjelmistojen suunnittelussa

Förkunskapskrav

Lähtötaso Ohjelmoinnin perusteet tai Computational Thinking Essentials -opintojakson suoritus

Osa oppimateriaalista on englanninkielistä, joten tarvitset opiskelussa jonkin verran englannin kielen osaamista. Ohjaustapaamiset ja oppimistehtävät ovat suomenkielisiä.

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu viikoittaisiin oppimistehtäviin ja pienimuotoiseen harjoitustyöhön.

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Luennot ja oppimistehtävien ohjaustunnit 35 tuntia. Itsenäinen opiskelu 100 tuntia.

Verkkoluennot

06.09. klo 15.00 – 16.30

13.09. klo 15.00 – 16.30

20.09. klo 15.00 – 16.30

27.09. klo 15.00 – 16.30

04.10. klo 15.00 – 16.30

11.10. klo 15.00 – 16.30

25.10. klo 15.00 – 16.30

01.11. klo 15.00 – 16.30

08.11. klo 15.00 – 16.30

15.11. klo 15.00 – 16.30

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.