Våren | Fullbokad
Kursnamn Projektin johtaminen
Kursdatum 16.01.2023 - 17.03.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Business HUB
Lärare Pierantonio Silvani
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 07.12.2022
Anmälningsinformation

Projektin johtaminen

16.01.2023 - 17.03.2023

Beskrivning

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja osaa hyödyntää niitä projektityössä
  • tuntee projektien menestykselliseen johtamiseen liittyvät keskeiset osaamisalueet
  • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
  • osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää osaamistaan kriittisesti, mutta samalla luovasti ja käytännönläheisesti mahdollisissa tulevissa projekteissa

 

Förkunskapskrav

Osallistuminen edellyttää projektityötaitojen hallintaa (mm. sidosryhmät ja projektiorganisaation vastuut, projektin laajuuden arviointi ja rajaus, projektin riskit ja niiden ennakointi).

Bedömningskriterier

Tentti 60 %, oppimistehtävät 40 %

Arvosana 1 Opiskelija tuntee vain vähäisessä määrin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija vain vähäisessä määrin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä eikä juurikaan osaa hankkia tai soveltaa tietoa itsenäisesti.

Arvosana 3 Opiskelija tuntee melko hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija melko hyvin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa melko itsenäisesti.

Arvosana 5 Opiskelija tuntee hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija osaa hyvin hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Info

Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava osittain englanninkielinen itseopiskelumateriaali Moodlessa. Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Otavan kirjapaino Oy. Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Talentum.

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (PRO1TA003) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.