Hösten
Kursnamn Prosessiteollisuuden sivuvirrat
Kursdatum 15.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 28.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Prosessiteollisuuden sivuvirrat

15.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:  Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia. Sisältö: Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat: Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen KIP-synenergiat, Kokkola Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Kurssilla tehdään harjoitustöitä, jotka on saatava lävitse ja tentti, joka määrittelee kurssin arvosanan.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 – 5. Kurssilla tehdään harjoitustöitä, jotka on saatava lävitse ja tentti, joka määrittelee kurssin arvosanan.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssin opintojakoalustalla jaetaan oppimismateriaali.