Våren | Fullbokad
Kursnamn Psykofyysinen fysioterapia
Kursdatum 05.02.2024 - 17.05.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Anne Ryhänen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 21.01.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Psykofyysinen fysioterapia

05.02.2024 - 17.05.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Osaat

 • Selittää psykofyysisen fysioterapian teoreettiset lähtökohdat
 • Selittää kokemuksellisen oppimisen käytön psykofyysisessä fysioterapiassa
 • Kertoa, mitä traumainformoitu lähestymistapa tarkoittaa ja miten validoivaa vuorovaikutusta käytetään terapiatilanteissa
 • Selittää polyvagaaliteorian pääpiirteet
 • Kertoa, mitkä ovat psykofyysisen fysioterapian kohderyhmiä
 • Ohjata hengitys- ja rentoutusharjoituksia huomioiden asiakasryhmän tarpeet ja tavoitteet
 • Ohjata EFT ja muita menetelmiä kipu- ja stressiasiakkaille

Sisältö

 • Teoreettiset lähtökohdat: taustafilosofia, ihmiskäsitys, keho-tunteet-ajatukset kolmiyhteys, kehomieli yhteys, kehotietoisuus
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Minä psykofyysisenä fysioterapeuttina – osaamisen ikkuna
 • Kiintymyssuhdemallit
 • Traumainformoitu lähestymistapa
 • Validoiva vuorovaikutus
 • Polyvagaaliteoria ja sen soveltaminen
 • Psykofyysisen fysioterapian indikaatiot; mm. stressi, kipu, uni, masennus, ahdistus, syömishäiriö, ACE, toispuolihalvauspotilaan kehonkuva
 • Arviointimenetelmät psykofyysisessä fysioterapiassa
 • Terapiamenetelmät psykofyysisessä fysioterapiassa; mm. EFT, hengitys- ja rentoutusharjoitukset, refleksien vakauttamisharjoitukset

Förkunskapskrav

Opintojakso on suunnattu fysioterapeuttiopiskelijoille ja valmistuneille fysioterapeuteille.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Hyväksytty: Ennakkotehtävän tekeminen hyväksytysti. Tehtävien tekeminen hyväksytysti määräaikaan mennessä. Itsenäisen harjoittelun suorittaminen hyväksytysti. Täydennettäväksi arvioidun tehtävän täydennys määräaikaan mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning

 • Opintojakso sisältää kirjallisen ennakkotehtävän. Opintojakson materiaalit löytyvät Moodlesta. 135 h opiskelijan työtä.
 • Verkko-opinnot, Opetustallenteet ja harjoitusohjeet, Itsenäinen työskentely

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.