Non-stop
Kursnamn Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä (nonstop-aloitus)
Kursdatum 01.06.2023 - 17.03.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Psykologinen joustavuus hyvinvointia edistämässä (nonstop-aloitus)

01.06.2023 - 17.03.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Psykologinen joustavuus tarkoittaa arvojen mukaista toimintaa, kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja tietoinen siitä, mitä mielessämme ja kehossamme tapahtuu, ja näiden ajatusten, tunteiden ja kehon tuntemusten hyväksymistä. Psykologinen joustavuus on yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin, resilienssiin eli selviytymis- ja sopeutumiskykyyn sekä alhaisempaan ahdistuneisuuteen ja masennukseen. Kuudesta osa-alueesta koostuvan psykologisen joustavuuden mallin on kehittänyt Nevadan yliopiston professori ja psykologi Steven C Hayes. Kuusi osa-aluetta ovat arvot, sitoutuminen arvojen mukaiseen elämään, havainnoiva minä, mielen kontrollin heikentäminen, hyväksyntä ja tässä hetkessä eläminen. Näitä kaikkia osa-alueita voi kehittää, sillä kyse on opituista ja opittavissa olevista taidoista.

Opintojakson oppimistavoitteet:

  • osaat määritellä mitä psykologinen joustavuus tarkoittaa
  • osaat psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta
  • tiedät psykologiseen joustavuuteen liittyviä erilaisia harjoituksia
  • tiedät keskeisen tutkimustiedon, mitä psykologiseen joustavuuteen liittyy

Sisältö:

Opintojaksolla opiskellaan mitä psykologinen joustavuus tarkoittaa, mitä hyvinvointivaikutuksia sillä on ja mitkä ovat psykologisen joustavuuden kuusi osa-aluetta. Opiskelu tapahtuu perehtymällä sekä teoreettiseen tutkimustietoon että erilaisiin psykologista joustavuutta edistäviin harjoituksiin.

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen sisältyy verkkotentti. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

Opiskelumateriaalit:

Opiskelumateriaalina toimivat Learn-oppimisalustalla olevat videoalustukset, diat, internet-materiaali. Lisäksi opintojakson kuuluu kaksi perehdyttävää kirjaa soveltuvin osin. Kirjallisuutena ovat:

  • Arto Pietikäinen Kohti arvoistasi: suuntaa mielekkäisiin muutoksiin
  • Anu Kangasniemi ja Katri Kauravaara: Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Sivut 40-99, Psykologisen joustavuuden malli (Ladattavissa netistä)

Info

Opintojakson verkkotallenteiden katselu onnistuu parhaiten tietokoneella

Mer information

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.

Anmälningsinformation

Peruminen

Ilmoita perumisesta meille mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Kutsu koulutukseen

Tiedotamme koulutuksesta sähköpostitse ennen koulutuksen alkua. Huomioithan, että kutsu koulutukseen voi päätyä roskapostiin!