Våren
Kursnamn Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot
Kursdatum 16.01.2023 - 02.07.2023
Yrkeshögskolan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Ilkka Haapea
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 07.12.2022
Anmälning
Anmälningsinformation

Psyykkinen valmennus: Psyykkinen valmentautuminen ja psyykkiset taidot

16.01.2023 - 02.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää ja pystyy kuvaamaan käsitteinä psyykkisten taitojen harjoittelun osa-alueet sekä ymmärtää niihin vaikuttavien tekijöiden perusteet.
  • Opiskelija arvioi ja analysoi aihealueen kirjallisuutta sekä koostaa kirjallisuudesta yhteenvedon.
  • Opiskelija soveltaa tietoa käytäntöön organisoiden käytännön toimintoja.
  • Opiskelija arvioi ja analysoi käytännön prosesseja kurssin aihealueen teemojen puitteissa.

Sisältö

  • Psyykkiset taidot
  • Psyykkisen valmentautumisen keinot psyykkisten taitojen edistämiseksi
  • Psyykkinen lajianalyysi

Förkunskapskrav

Ei edeltävyysehtoja.

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija osaa kuvata aihealueen teemat, mutta tarvitsee harjoitusta teemojen ymmärtämiseen liittyvissä asioissa.

Arvosana 3

Opiskelija osoittaa, että ymmärtää aihealueen kokonaisuuden. Ymmärryksen pohjalta opiskelija arvioi ja analysoi aihealueen teemoja.

Arvosana 5

Opiskelija suunnittelee ja organisoi käytännön prosesseja sekä arvioi ja analysoi prosessien toteutusta. Opiskelija esittää kehitysehdotuksia arvioinnin ja analysoinnin pohjalta.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojaksoon sisältyy pakollisena oppimistehtävien suorittaminen. Yhteensä oppimistehtäviä on kolme (3) kappaletta. Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty / hylätty. Muut tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5.

Info

Oppimateriaalit

Weinberg, R.M & Gould, D. (2019) Foundations of Sport and exersice psychology (7th ed), Champaign: Human Kinetics.Myös painokset neljä, viisi ja kuusi käyvät.

Jaakkola, J. (2017). Psyykkinen vahvuus: Mielentaitojen harjoituskirja. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Roos-Salmi, M. & Matikka, L. (2012). Urheilupsykologian perusteet. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura

Anmälningsinformation

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (SPO004AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.