Våren
Kursnamn Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät
Kursdatum 01.04.2024 - 05.05.2024
Yrkeshögskolan Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Sonja Heinonen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.12.2023 - 11.03.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät ja muut vammaistyön menetelmät

01.04.2024 - 05.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
  • tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
  • osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
  • osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö:

  • vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
  • hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
  • yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
  • luovat ja toiminnalliset menetelmät

Förkunskapskrav

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Bedömningskriterier

0-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutuu verkossa Diakle- oppimisympäristössä.

Anmälningsinformation

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.