Hösten
Kursnamn Puhu suomeksi
Kursdatum 09.09.2024 - 18.11.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 2 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Sara Tuisku
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 25.08.2024
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Puhu suomeksi

09.09.2024 - 18.11.2024

Beskrivning

TAVOITTEET:

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

SISÄLTÖ:

Opiskelet

– suomalaisen keskustelukulttuurin piirteitä, esim. asiakaspalvelu, small talk

– esitelmän pitämistä suomeksi

– palaverikäytänteitä

– palautteen antamista ja vastaanottamista

– puhekieltä

Förkunskapskrav

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Opiskelijoille, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea.

Bedömningskriterier

Hyväksytty:

Osaat viestiä suullisesti suomen kielellä erilaisissa opiskelun ja työelämän tilanteissa. Tunnet suomalaista viestintäkulttuuria. Ymmärrät paremmin puhekieltä. Tiedät yleisimpien työelämän puheviestintätilanteiden toimintatapoja.

Opintojakson tehtävät on tehty hyväksytysti ja ohjeiden mukaan. Tehtävissä näkyy opintojakson sisältöjen opiskelu.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus : 9.9.-18.11.2024, Zoom-opetusta maanantaisin klo 16.30-18.00

Opintojakson 1. tapaaminen (Zoom) on ma 9.9.2024 klo 16.30 – 18. Tapaaminen on pakollinen. Osallistumalla opiskelija vahvistaa osallistumisensa opintojaksolle.

Moodlen työtila avautuu viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä verkkotapaamista. Linkki Zoomiin toimitetaan samaan aikaan.

 

Anmälningsinformation

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.