Våren
Kursnamn Puunhankinnan perusteet
Kursdatum 10.01.2023 - 27.05.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Jyry Eronen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Puunhankinnan perusteet

10.01.2023 - 27.05.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston
  • tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria

Sisältö

  • Puunhankinnan käsitteet ja termistö
  • Puunkorjuussa sekä kuljetuksessa käytettävät koneet ja laitteet
  • Puunkorjuumenetelmät kasvatus- ja uudistushakkuilla
  • Puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • Metsäteollisuuden puunhankinta Suomessa

Bedömningskriterier

Arviointi kurssilla tehtävän esseen perusteella Arviointi asteikolla 1 – 5

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.