Non-stop
Kursnamn Python ohjelmointi
Kursdatum 01.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Teknologi HUB
Lärare Kinnunen Jukka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 30.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Python ohjelmointi

01.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet

  • Osaat asentaa Python-kehitysympäristön tietokoneeseen
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa Python-kielisiä ohjelmia
  • Pystyt lukemaan muiden kirjoittamia Python-kielisiä ohjelmia
  • Osaat soveltaa Python-kielen rakenteita tehokkaasti
  • Tunnet tärkeimpiä Python-kirjastoja ja osaat käyttää niitä
  • Tunnistat millaisten tehtävien ratkaisemiseen Python-kieli soveltuu ja mitkä ovat kielen heikkoudet

Förkunskapskrav

Ohjelmointitaito jollain ohjelmointikielellä sekä olio-ohjelmoinnin perusteet

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Arbetsformer och schemaläggning

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentti