Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Rahoitusmatematiikka
Kursdatum 08.05.2023 - 11.06.2023
Yrkeshögskolan Oulun ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Business HUB
Lärare Sanna Rönkkö
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 01.05.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Rahoitusmatematiikka

08.05.2023 - 11.06.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yksinkertaisen ja koronkorkolaskun välisen eron. Opiskelija osaa laskea koronkorkolaskuja ja sen sovelluksia. Opiskelija perehtyy eri rahoitusvaihtoehtoihin sekä niiden välisiin edullisuusvertailuihin. Osaa tehdä investointilaskelmia sekä osaa tulkita eri menetelmien antamia tuloksia ja osaa tehdä vertailuja niiden välillä. Osaa laskea lainalaskelmia eri luoton lyhennystavoilla ja tehdä vertailuja ja analysoida tuloksia. Ymmärtää efektiivisen korkokannan käyttötarkoituksen ja merkityksen rahoituslaskelmissa. Osaa soveltaa ja käyttää apuna taulukkolaskentaohjelmaa rahoitusmatematiikassa.

Sisältö:

Koronkorkolasku, sarjat, jaksolliset suoritukset ja sen sovellukset. Investointilaskelmat: nykyarvomenetelmä, sisäisen korkokannan menetelmä ja annuiteettimenetelmä. Lainat: annuiteettilaina ja tasalyhennyslaina. Effektiivinen korkokanta. Taulukkolaskentaohjelma.

Förkunskapskrav

Talousmatematiikan perusteet.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko: 0-5.

 

Arbetsformer och schemaläggning

Luennot (zoomissa; opetus tallennetaan), laskuharjoitukset laskimen avulla sekä taulukkolaskentaohjelmalla (Excel).

Opintojakson toteutusaika: 8.5.-11.6.2023

Info

Oppimateriaali:

Kirja: Saaranen, Kolttola, Pösö: Liike-elämän matematiikka (13. uudistettu painos tai 11.-12. painos)

Moodlessa oleva lisämateriaali

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.