Hösten
Kursnamn Rakennettu ympäristö ja tautien leviäminen 3 op
Kursdatum 12.09.2022 - 16.12.2022
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Riika Mäkinen, Merja Ahonen ja Aino Pelto-Huikko
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 29.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Rakennettu ympäristö ja tautien leviäminen 3 op

12.09.2022 - 16.12.2022

Beskrivning

Sisältö

Rakennettu ympäristö, tautien leviäminen. Kokonaisuuden hallinta ja rakennuksen elinkaari. Tilasuunnittelu, vesijärjestelmät, ilmanvaihto, materiaalit ja pinnoitteet. Siivous, huolto, käyttäjät. Sisätilan hygieniaan liittyvä luokittelu.

Tavoitteet

Ymmärtää rakennetun ympäristön vaikutuksen tautien leviämiseen. Osaa arvioida sisätilan hygienian tason. Osaa analysoida erityyppisten sisätilojen hygieniatarpeet. Osaa soveltaa oppimaansa rakennetun ympäristön sisätilan hygienian tehostamiseen.

 

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Verkkototeutus. Luennot sekä pakolliset ja vapaaehtoiset tehtävät. Verkkoluennot pidetään SAMKin HILL-järjestelmän (Webex) kautta.

Opintojakson laajuus 3 opintopistettä vastaa n. 81 tuntia opiskelijan työtä koostuen seuraavista:

  • Luennot
  • Opintojaksolla annettavat tehtävät
  • Itsenäinen opiskelu

 

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty (hieman ennen opintojakson alkua).