Hösten
Kursnamn Rakennuksen LCA-laskennan perusteet
Kursdatum 01.10.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Ville Mertanen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 19.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Rakennuksen LCA-laskennan perusteet

01.10.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija saa opintojaksolla perusteet rakennusten hiilitaselaskennasta, voimaan tulossa olevista määräyksistä sekä niiden vaikutuksista
  • Opiskelija osaa vähähiilisen laskennan käsitteistön sekä ymmärtää taustat, miksi hiilitaselaskentaa tehdään
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta (EPD) ja osaa tehdä yksinkertaisesta rakennuksesta taulukkolaskentaohjelmalla hiilitaselaskelman

Sisältö

  • Ilmastonmuutos ja rakentaminen
  • Uudistuva lainsäädäntö
  • Tuotteen EPD
  • Rakentamisen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttaminen
  • Hiilitaselaskelmien tekeminen

Förkunskapskrav

Tausta-aineistosta iso osa on englanninkielistä. Muuten aiempi osaaminen ei ole välttämätöntä.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.