Non-stop
Kursnamn Rakentamistalouden perusteet
Kursdatum 08.02.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Saku Syngelmä
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.02.2023 - 19.06.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Rakentamistalouden perusteet

08.02.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opintojakson osaamistavoitteet:
 • Opiskelija tuntee erilaisten rakennushankkeiden elinkaaren, tietää rakennushankkeen osapuolet sekä niiden tehtävät ja vastuut, tietää suunnittelun vaiheet, tietää työmaan aikataulumuodot ja tasot.
 • Opiskelija tuntee rakennusalan työturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset. Opiskelija tuntee eri osapuolten vastuut ja tehtävät.
 • Opiskelija ymmärtää rakentamisen osana yhteiskunnan toimintaa.

Sisältö:

Rakennustalouden perusteet on yleiskatsaus rakennustalouden perusasioista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää:

 • rakentamisen yhteiskunnallisen merkityksen
 • rakennushankkeen elinkaaren
 • rakennushankkeen osapuolet, tehtävät ja vastuut
 • työmaahenkilöstön
 • työmaan aikataulumuodot ja tasot
 • kustannuslaskentamenettelyt
 • rakennustyömaan työturvallisuuden perusteet
 • kestävän kehityksen roolin rakennusalalla

Förkunskapskrav

Ei edellytä aiempaa osaamista opiskelijalta

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on aikaan ja paikkaan sitomaton. Voit edetä oman aikataulun mukaisesti. Opiskelijoiden pitää suorittaa kaikki sisältö ja tentti onnistuneesti. Arviointi pohjautuu kurssin lopussa olevasta tentistä saatuihin pisteisiin.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Mikäli et saa ohjeita (tarkista myös roskaposti), sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.

Avoin AMK: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta, ilmoittautuminen ohjataan LABin verkkokauppaan. Hinta 45 €.  Aloitusohjeet saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta.