Våren
Kursnamn Ranskan alkeet 2
Kursdatum 09.01.2024 - 14.05.2024
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Språk och kommunikation HUB, Kultur HUB
Lärare Jenni Riipinen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 17.12.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Ranskan alkeet 2

09.01.2024 - 14.05.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

Jatkat tutustumista ranskan kielen alkeisiin sekä Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin hallitset kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt soveltamaan oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Osaat toimia ranskalaisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa asiointitilanteissa. Kirjallinen ja suullinen viestintä on virheistä huolimatta ymmärrettävää.

Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

 

Sisältö:

Kurssilla kehität taitojasi ja opit hallitsemaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen ranskan kielen taitoja, sekä ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteitä:

  • Ääntäminen
  • Viestintä: Omasta elämästä kertominen, opiskelu, vapaa-aika ja matkailu, puhelinsoitto ja sähköposti, arkiaskareet, asuminen
  • Kielioppi: lähimenneisyys ja lähitulevaisuus, menneen ajan aikamuotoja (erityisesti passé composé), adverbeja, pronomineja
  • Kulttuurituntemus: ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä ranskalainen viestintäkulttuuri, Ranskan maatuntemus

Förkunskapskrav

Ranskan alkeet 1 (JAMK) tai vastaavat tiedot ja taidot tai Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf) tai lukion B3-ranskan 1.-2.-kurssit tai niitä vastaavat tiedot ja taidot.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko (1-5)

(1) Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Tunnet yksinkertaisen puhetilanteen normit ja selviät niiden avulla, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa vaikeuttavat viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä on usein virheitä.

(2) Ymmärrät selkeää ja hidasta puhetta, joka käsittelee tuttuja asioita. Sovellat oppimaasi rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka puheessa on usein taukoja. Ymmärrät pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä. Pystyt kirjoittamaan lyhyen tekstin tutusta aiheesta. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä on puutteita.

(3) Normaalitempoisen puheen ymmärtämisessä on vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä. Hallitset rutiininomaisen puhetilanteen. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Hallitset lyhyiden, yksinkertaisten tekstien kirjoittamisen. Kielen rakenteissa, sanastossa ja ääntämisessä voi olla puutteita, mutta ne eivät häiritse vuorovaikutusta.

(4) Ymmärrät normaalitempoista kasvotusten tapahtuvaa puhetta yksinkertaisten aihepiirien osalta, mutta syntyperäisen puhujan puhenopeus tuottaa vaikeuksia. Hallitset lyhyet puheenvuorot melko sujuvasti. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä hyvin. Luot lyhyitä tekstejä soveltaen opittuja rakenteita ja sanastoa.

(5) Ymmärrät normaalitempoista puhetta tutuista aihepiireistä. Arvioit puhetilanteita oikein ja osaat toimia niissä. Ymmärrät tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä vaivattomasti. Kirjoitat tutuista aiheista selkeästi ja lähes virheettömästi. Hallitset asiaankuuluvan sanaston ja kielen rakenteet sekä sovellat niitä monipuolisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

Arbetsformer och schemaläggning

Viikoittainen Zoom-opetus (9.1.- 14.5.202) tiistaisin klo 16:00-18:30