Non-stop
Kursnamn Raportoi ja tiedota kehittämisestä
Kursdatum 29.01.2024 - 31.12.2024
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Språk och kommunikation HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 06.11.2023 - 31.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Raportoi ja tiedota kehittämisestä

29.01.2024 - 31.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista. Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä. Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat. Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti. Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät. Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden. Sisältö: -Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita? -Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoit opinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti? -Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman? -Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Opintojakso suoritetaan materiaaleihin perehtyen ja tehtäviä tehden. Joka kuukausi järjestetään vapaaehtoisia webinaareja.

Tehtäväkohtaiset arviointikriteeristöt saatavilla Learn-verkko-oppimisymäristöstä. Opintojakson kokonaisarvosana perustuu kurssin tehtävien (toteutuksen osien) arviointiin. Hyväksyttyyn kokonaissuoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Opettaja antaa tehtäväkohtaisen, oppimisprosessia tukevan palautteen.

Arbetsformer och schemaläggning

Learn-verkko-oppimisymäristö ja sinne koottu sähköinen materiaali.

Koska keskeinen opintojakson sisältö on opinnäytetyön raportointi ja siitä tiedottaminen, opinnäytetyön aihe olisi hyvä olla tiedossa kurssin alkaessa. Opintojakson voi rytmittää itse haluamallaan tavalla toteutusajan puitteissa. Joka kuukausi järjestetään vapaaehtoisia webinaareja.

Info

Ensimmäinen aloitus on 29.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin neljä (4) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2024.