Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona
Kursdatum 03.05.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Hälsa och välmående HUB
Lärare Outi Rantatulkkila
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 18.03.2024 - 24.04.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona

03.05.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija

 • tuntee ratkaisukeskeiset toimintaperiaatteet ja niiden hyödyt käytännössä
 • osaa soveltaa positiivisen psykologian lähestymistapaa ja vahvuusperustaista toimintaa työssä sekä omassa elämässä
 • tunnistaa tarinoiden ja uskomusten merkitykset ihmisten pystyvyysprosesseissa ja saa toimintamalleja pystyvyyden tukemiseen
 • ymmärtää resilienssin käsitteen yksilön ja yhteisön elämässä, ja oppii resilienssiä tukevia keinoja
 • tiedostaa läsnäolon ja näkökulman merkitykset hyvinvoinnissa sekä rakentavassa yhteistyössä

Sisältö:

 • ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja taustateoriat
 • positiivinen psykologia, vahvuudet ja voimavarat
 • minäpystyvyyden merkitys, pystyvyyden tukemisen keinoja
 • läsnäolon taito vuorovaikutuksessa ja oman hyvinvoinnin tukemisessa
 • yksilön ja yhteisöjen resilienssi, yhteisöjen merkitys resilienssin ja pystyvyyden taustalla
 • tarinoiden merkitys yksilön ja yhteisöjen uskomuksissa, narratiivinen lähestymistapa
 • toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen haasteellisissa tilanteissa, läsnäolon merkitys
 • ratkaisukeskeisiä käytännön sovelluksia yksilön ja yhteisöjen kanssa
 • oma hyvinvointi: ratkaisukeskeisyys ja näkökulman merkitys hyvinvoinnissa

Förkunskapskrav

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Täysin itsenäinen opiskelu 3.5.-31.7.2024 LABin Moodlessa.

Opettajien vapaajakson aikana 10.6.-5.8.2024 opiskelija etenee opintojaksolla itsenäisesti, tällöin ei arviointia Arvioinnit tapahtuvat ennen 7.6.2023 sekä 6.8. alkaen elokuun 2024 ajan.

Anmälningsinformation

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.