Non-stop
Kursnamn Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 op
Kursdatum 25.08.2022 - 18.12.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Leena Arjanne
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2022 - 13.11.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Ravitsemuksen erityiskysymykset 4 op

25.08.2022 - 18.12.2022

Beskrivning

Tavoite:

Opintojaksolla perehdytään tarkemmin ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin. Opiskelemme ruoansulatukseen liittyviä fysiologian ja anatomian perusteita. Niiden kautta hahmotamme yleisimpien elämäntapasairauksien ja ravinnon välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää virheravitsemuksen muodot ja yhteydet terveyteen. Tutustumme myös ravitsemushoidossa tavallisimpiin erityisruokavalioihin ja markkinoilla oleviin erityiselintarvikkeisiin.

Sisältö:

  • ravinnonoton säätely
  • ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
  • ravintoaineiden imeytyminen
  • virheravitsemus
  • tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

Förkunskapskrav

Ravitsemuksen perustiedot

Bedömningskriterier

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.

Hyvä 3-4

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Arbetsformer och schemaläggning

Aloituswebinaari pidetään 25.8.2022 klo 18.15-19 Teamsissa. Tästä tehdään myös myöhemmin katsottavissa oleva tallenne, eli opintojakson voi aloittaa nonstoppina myös myöhempänä ajankohtana syksyn aikana. Opiskelijat etenevät opintojaksolla tehden itsenäiseen tahtiin suorituksia Moodle-alustalla.

Info

Opiskelu tapahtuu ohjatusti mutta itsenäisesti verkossa, joten tarvitset tietokoneen nettiyhteydellä. Lisäksi yhdessä oppimistehtävässä valmistetaan ruokaa, jota varten tarvitset ruoanvalmistusvalmiuden (kotikeittiö työvälineineen ja peruselintarvikkeineen).

Mer information

Lämpimästi tervetuloa syventämään ravitsemusosaamista!