Hösten
Kursnamn Ravitsemuslaatu
Kursdatum 20.09.2022 - 02.11.2022
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Turism och kosthåll HUB
Lärare Kirta Nieminen ja Leena Arjanne
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 31.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ravitsemuslaatu

20.09.2022 - 02.11.2022

Beskrivning

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä. Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö:

  • ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
  • kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
  • alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
  • ravitsemuslaadun kehittämistehtävä

Förkunskapskrav

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Bedömningskriterier

1-2 Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa. Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

3-4 Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa. Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään. Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

5 Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään. Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Arbetsformer och schemaläggning

  • webinaarit (ti 20.9.2022 klo 10:00-11:45 (aloitus), ti 4.10.2022 klo 10:00-11:45 (tehtävänanto), ke 2.11.2021 klo 10:00-11:45 (opintojakson päätös).
  • esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
  • verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
  • ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (verkossa tehtävä ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
  • vertaisarviointi

Info

Tietokone, jossa on hyvin toimiva nettiyhteys, ja joka mahdollistaa Teams-ympäristön hyödyntämisen. Pienryhmätyöskentelyn vuorovaikutuksen lisäämiseksi opiskelijalle voi olla hyötyä web-kamerasta ja headsetistä.

Anmälningsinformation

Lisätietoja campusonline@seamk.fi