Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Rekrytoinnin uudet tuulet
Kursdatum 01.06.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Marika Lappalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Rekrytoinnin uudet tuulet

01.06.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla saat perustiedot ja valmiudet rekrytointiprosessiin. Opinnot antavat mahdollisuuden opiskelijoille/ yritysten henkilöstölle osaamisen kasvattamiseen esimiestaidoissa ja rekrytointiprosessin läpiviennissä. Rekrytointiprosessi on vaiheistettu kolmeen osaan: Pre – Intra – Post, jolla kuvataan kronologisesti etenevää prosessia.

Sisältö

Ennen rekrytointia

Tämän osion jälkeen osaat rekrytoinnin valmistelun ja tunnistat rekrytoinnin tarpeet.

 • Työnantajakuvaa
 • Rekrytointitarpeen tunnistamista ja suunnittelua
 • Osaamistarpeiden priorisointia
 • Sisäistä ja ulkoista priorisointia
 • Rekrytoidaanko tehtävään vai yhtiöön
 • Seuraajasuunnittelua
 • Rekrytoinnin kanavia
 • Verkkorekrytointia
 • Ilmoituksia ja dynaamisuutta

Työhaastattelun toteuttaminen

Tämän osion jälkeen osaat toimia eri haastattelutilanteissa ja osaat erilaisia rekrytoinnin menetelmiä eri ympäristöissä.

 • Hakemusten lukeminen
 • Haastattelun tekeminen
 • Soveltuvuus
 • Anonyymirekrytointi
 • Virtuaaliteknologiat mahdollisuutena rekrytoinneissa

Rekrytoinnin jälkeen

Tämän osion jälkeen osaat toimia perehdytyksessä, työopastuksessa ja ohjaamisessa, tiedät koeaikaan liittyvät asiat ja osaat huomioida ne perehdytyksessä rekrytoidun koeaikana sekä osaat antaa kehittävää palautetta perehdytyksen aikana.

 • Rekrytoinnin jälkeinen yleisperehdytys (orientation)
 • Tuottavaan tekemiseen (onboarding) liittyvä perehdytys
 • Perehdytykseen liittyvä kirjallisuus ja muu perehdytykseen liittyvä materiaali
 • Palautteen antaminen osana perehdytystä

Förkunskapskrav

Opinnot ovat YAMK-opintoja.

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson kolmessa vaiheessa kussakin on monivalintatentti. Kaikkien vaiheiden tenttien tulee olla hyväksytysti suoritetut, että pääset jatkamaan kokoavaan tehtävään. Kokoavan tehtävän voit tehdä itseäsi kiinnostavasta rekrytointiin liittyvästä aiheesta.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.