Våren | Fullbokad
Kursnamn Rekrytoinnin uudet tuulet
Kursdatum 15.02.2024 - 30.04.2024
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Marika Lappalainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 28.01.2024
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Rekrytoinnin uudet tuulet

15.02.2024 - 30.04.2024

Beskrivning

Osaamistavoitteet

 • Tällä opintojaksolla saat perustiedot ja valmiudet rekrytointiprosessiin
 • Opinnot antavat mahdollisuuden opiskelijoille/ yritysten henkilöstölle osaamisen kasvattamiseen esimiestaidoissa ja rekrytointiprosessin läpiviennissä

Sisältö

Rekrytointiprosessi on vaiheistettu kolmeen osaan Pre – Intra – Post, jolla kuvataan kronologisesti etenevää prosessia.

PRE REKRYTOINTI

Tässä osiossa opiskelet

 • Työnantajakuvaa
 • Rekrytointitarpeen tunnistamista ja suunnittelua
 • Osaamistarpeiden priorisointia
 • Sisäistä ja ulkoista priorisointia
 • Rekrytoidaanko tehtävään vai yhtiöön
 • Seuraajasuunnittelua
 • Rekrytoinnin kanavia
 • Verkkorekrytointia
 • Ilmoituksia ja dynaamisuutta
 • Tämän osion jälkeen: osaat rekrytoinnin valmistelun ja tunnistat rekrytoinnin tarpeet

INTRA REKRYTOINTI

Tässä osiossa opiskelet

 • Hakemusten lukemista
 • Haastattelun tekemistä
 • Soveltuvuutta
 • Anonyymirekrytointia
 • Tämän osion jälkeen: osaat toimia eri rekrytointitilanteissa ja hallitset erilaiset rekrytoinnin menetelmät eri ympäristöissä

POST REKRYTOINTI

Tässä osiossa opiskelet

 • Rekrytoinnin jälkeistä yleisperehdytystä (orientation)
 • Sisäistämisen tuottavaan tekemiseen (onboarding)
 • Tämän osion jälkeen: osaat perehdytyksen, työopetuksen ja ohjaamisen, ja hallitset koeaikaan liittyvät asiat

Förkunskapskrav

Opinnot ovat YAMK-opintoja

Bedömningskriterier

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.