Sommaren
Kursnamn Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat
Kursdatum 01.05.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Humanistisk och pedagogisk HUB, Kultur HUB, Hälsa och välmående HUB, Business HUB
Lärare Anna-Kaarina Koivula
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.04.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Riippuvuus- ja mielenterveysongelmat

01.05.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia.
  • Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa elämäntilanteissa.
  • Opiskelija pohtii omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö:

  • aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
  • yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
  • kuntoutusvaihtoehdot
  • iäkkään ihmisen erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
  • moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
  • lainsäädäntö

Bedömningskriterier

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Hyvä (3) Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Kiitettävä (4-5) Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Arbetsformer och schemaläggning

Itsenäinen verkkototeutus

Info

Nettiyhteys

Mer information

Opintojakso painottuu ikääntyneitten riippuvuus- ja mielenterveysongelmiin, mutta jakso soveltuu myös aikuisikäisten parissa työskentelystä kiinnostuneille.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).