Non-stop
Kursnamn Rikosoikeus
Kursdatum 26.08.2024 - 31.05.2025
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Sanna-Maria Klemetti
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.08.2024 - 28.02.2025
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Rikosoikeus

26.08.2024 - 31.05.2025

Beskrivning

Tavoite: Opiskelija tuntee rikos-oikeudellisen sääntelyn ja seuraamusjärjestelmän keskeisen sisällön.

Sisältö: Rikosoikeuden yleiset opit, rikosoikeudelliset käsitteet, rikostunnusmerkistöt, esitutkinta, pakkokeinot rikosasioissa, rikosoikeudelliset seuraamukset.

 

Förkunskapskrav

Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet.

Bedömningskriterier

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun puitteissa. Kun olet kirjaantunut kurssille ja aloittanut kurssin teon, suositeltavaa on tehdä kurssi 2 kuukauden sisällä kirjaantumisesta. Kurssiin kuuluu lopputentti, joka opiskelija suorittaa itsenäisesti Moodlessa. Lopputentissä on numeroarviointi. Kurssin läpäiseminen edellyttää tehtävien ja luentojen lisäksi lopputentin suorittamista.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna suorittamalla verkkoluennot (nauhoitetut webinaarit) sekä tekemällä kurssiin kuuluvat tehtävät ja lopputentti hyväksytysti. Tehtävissä on hyväksytty/hylätty arviointi ja lopputentissä numeroarvointi. Kaikki tehtävät ja tentti pitää suorittaa hyväksytysti. Opetus tapahtuu verkkoalustalla Moodlessa.

Info

Materiaali: Webinaarit ja aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja muu opettajan erikseen osoittama aineisto.

Kurssilla käytettävä verkkokirja on: Jussi Tapani & Matti Tolvanen: Rikosoikeuden yleinen osa: Vastuuoppi, 2013 Alma Talent Oy.

Anmälningsinformation

Jos ammattikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos ammattikorkeakoulusi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan ”Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.